Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla pro využívání plochy na letiště v Otrokovicích pro modelářské účely

Pravidla pro využívání plochy na letiště v Otrokovicích pro modelářské účely

Na základě jednání, která proběhla v měsíci červnu letošního roku s ředitelem společnost Aircraft Otrokovice Ing. Tutrem a následně s Ing. Sykorou, byla dohodnuta níže uvedená pravidla pro využívání letoštní plochy leteckými modeláři.

1. Při provozu modelů letadel musí modeláři respektovat Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy, oboru civilního letectví.
2. Plochu na letiště mohou modeláři využívat mimo provozní dobu letiště tj. v pracovní dny od 16.oo hod., v soboty, neděle a svátky bez omezení.
3. Na pozemky letiště, včetně zpevněné plochy nebudou modeláři vjíždět vozidly.
4. Zpevněnou dráhou letiště lze používat jen v odůvodněných případech, přitom ji nesmí znečišťovat modelářským palivem.
5. Modeláři sledují případný pohyb letedel na letištním okruhu a provozní ploše letiště. Pokud během provozu modelů přiletí nebo vyjede od areálu Aircraft letadlo a z jeho chování je patrné, že hodlá použít vzletovou a přistávací dráhu, modeláři opustí užívaný prostor a přesunou se na travnatou plochu minimálně 40 m od okraje zpevněné dráhy.
6. Za provoz modelů a škody jimi způsobené je plně zodpovědný jejich majitel.
7. Při ukončení provozu modelů modelář zkontroluje užívaný prostor, zajistí jeho úklid, aby zde nezůstaly žádné volné předměty (nářadí, součástky apod.).
8. Tato pravidla jsou závazná pro všechny modeláře bez ohledu na jejich klubovou příslušnost.
9. Modeláři, kteří hodlají využívat uvedenou plochu, musí respektovat tato pravidla.
Zájemci z řad modelářů se mohou přihlásit u Ing. Jiřího Laciny, tel. 602 711 887, nebo na emailové adrese lacinaj@email.cz. Z nich bude vytvořen seznam, který bude sloužit pro vystavení „Povolenek“ opravňující držitele ke vstupu na plochu letiště.
Za jednající modeláře Ing. Jiří Lacina, Petr Malinka
Zlín, 11. 7. 2011